Kaizer AS

SKJØTEFRIE TAKRENNESYSTEMER Kaizer AS er et Norsk selskap etablert i 2009 med hovedkontor i Tønsberg. Våre takrenner produseres direkte på byggeplass, skreddersydd med millimeterpresisjon. Skjøtefrie takrenner har et unikt og elegant utsende som passer alle type bygg. Forventet levetid 30 år.  

SKJØTEFRIE TAKRENNESYSTEMER

Kaizer AS er et Norsk selskap etablert i 2009 med hovedkontor i Tønsberg. Våre takrenner produseres direkte på byggeplass, skreddersydd med millimeterpresisjon. Skjøtefrie takrenner har et unikt og elegant utsende som passer alle type bygg. Forventet levetid 30 år.