Helgelandsbasen Referanseprosjekt Takringen

Utsiden av Øvre Forsland kraftverk