Øvre Forsland Kraftverk. (00000002)

Utsiden av Øvre Forsland kraftverk