Bli taktekker

Vurderer du å utdanne deg til taktekker, eller sitter du i en kontorjobb og heller ønsker å bli håndverker? Fagfeltet tak- og membrantekking gir deg mange spennende jobbmuligheter.

Vurderer du å utdanne deg til taktekker, eller sitter du i en kontorjobb og heller ønsker å bli håndverker? Fagfeltet tak- og membrantekking gir deg mange spennende jobbmuligheter. 

Som taktekker får du en praktisk jobb hvor du er mye ute. Alle bygg trenger tette tak, og det er det taktekker som sørger for. Norge trenger stadig flere gode håndverkere med fagkunnskap på tak. 

Som taktekker gjør du en viktig jobb. Det du gjør på jobb legger grunnlaget for alle de andre oppgavene tak skal løse i dag. Nå ser vi oftere og oftere at tak gjerne også skal isolere godt og bidra til energisparing – eller man ønsker å utnytte takflaten til solcellepaneler, innsektsvennlige takhager eller andre funksjoner. Uansett bruk forutsetter dette at taket under er tett. 

Hva gjør en taktekker?

En taktekker har kunnskapen som gjør at han eller hun kan jobbe med ulike materialer og metoder innen taktekking. Taktekkere jobber med både nybygg og rehabilitering – og legger også ulike membraner på terrasser, broer, på parkeringsplasser og i våtrom. 

Et tak regnes ofte som den flaten på en bygg som er mest utsatt for ytre påkjenninger som vind, nedbør og sol. Dette gjør det veldig viktig med god byggekvalitet på tak. For å få gode fagarbeidere trenger bransjen gode lærlinger. 

Hvordan blir du taktekker?

Det er flere veier du kan gå for å bli taktekker.  

Videregående skole for å bli taktekker

Du kan utdanne deg til taktekker ved å følge vanlig undervisningsløp på videregående skole. Det første året på videregående velger du linjen Bygg- og anleggsteknikk på VG1. Ditt andre år på skolebenken må du gå på linjen som heter VG2 Klima, energi og miljø. De to neste årene etter dette er lærlingetid i en godkjent lærebedrift. 

Du kan også velge å gå kun det første året på videregående skole, og så fortsette som lærling direkte etter dette. Dersom du velger denne løsningen, må du jobbe som lærling i tre år før du kan ta fagprøven. 

Dersom du ønsker å få et innblikk i det digitale læreverket til lærlinger og praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i tak- og membrantekkerfaget kan du klikke her.

Utplassering som taktekker

Dersom du er nysgjerrig på om taktekkeryrket kan være noe for deg, er det en gylden mulighet til å prøve yrket gjennom utplassering. Snakk gjerne med studieveilederen på skolen din for å få mer informasjon om dette. 

Taktekker uten videregående skole 

Du kan også ta fagbrev som taktekker uten å gå på videregående skole. Ordningen for dette heter Praksiskandidat og krever at du må ha jobbet minst fem år som taktekker i en bedrift. Etter dette kan du bestå teorieksamen for praksiskandidater og ta fagprøven i taktekking. 

Omskolering til taktekker

Noen opplever at de etter noen år i arbeidslivet har valgt helt feil fagfelt. Dersom dette gjelder deg, kan du omskolere deg til å bli taktekker ved å jobbe som voksenlærling. For å bli voksenlærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift og jobbe som lærling her. I tillegg må du ta de fagene du eventuelt mangler fra videregående skole ved siden av lærlingejobben. Mange av Takringens medlemmer er godkjente lærlingbedrifter.

Taktekker med mesterbrev

Alle som har fagbrev som taktekker har mulighet til å gå videre til mesterbrev. For å kunne starte på mesterutdanningen må du ha jobbet minst to år etter at du fikk fagbrevet ditt. 

Mesterutdanningen er satt sammen av de tre fagområdene bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. 

Et mesterbrev kan bidra til at du videreutvikler deg i bedriften du allerede jobber i, eller gir deg grunnlaget du trenger for å kunne starte ditt eget taktekkerfirma.

Dine karrieremuligheter som taktekker 

Som taktekker har du også muligheter til ulike karriereløp. Dette kan være både det å opparbeide deg spesifikk kunnskap for en gitt metode eller materiale, eller du kan utnytte karrieremulighetene som finnes på arbeidsplassen din. Med erfaring er det ulike stillinger du kan sikte deg inn på: 

Prosjektleder

En erfaren taktekker kan også ha prosjektlederansvar. I denne rollen ligger ansvar for de administrative og økonomiske sidene ved et prosjekt. Sammen med din fagkunnskap leder du andre på prosjektet og passer på tidsfrister, budsjetter og inntekter. 

BAS

En BAS er arbeidslederen på taket. En BAS har som oftest ikke personalansvar, men er den som koordinerer arbeidsfordelingen på taket. 

Anleggsleder

Med solid arbeidserfaring i bagasjen kan du også sikte deg inn på å bli anleggsleder. En anleggsleder kan ha ansvaret for HMS på arbeidsplassen, personalansvar og et overordnet ansvar for gjennomføring av prosjekter. I tillegg kommer gode lederegenskaper godt med.