Flate tak

Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Takringens medlemmer har lang og god erfaring med flate tak.

Flere fordeler med flate tak

Flate tak anses som allsidige tak som gir flere fordeler og designmuligheter, som grønne tak og takterrasser, samtidig som det gir lett tilgang og optimal utnyttelse av innerom uten at man må ta hensyn til skråtak.

 

Isolasjon av flate tak

Det er strenge krav til isolasjon og vanntetthet ved flate tak, der kvalitet er avgjørende for å oppnå et pålitelig flatt tak med lang levetid. Taktekkinger på flate tak utføres oftest med takbelegget liggende direkte på takisolasjon og er uten lufting. Denne taktypen betegnes som varme tak eller kompakte tak. Hovedregelen er at varme tak bør utføres med innvendig taknedløp og tilstrekkelig fall til takslukene. Fallet bygges opp av skråskåren takisolasjon, vanligvis steinull eller EPS (isopor), alternativt en kombinasjon av disse. SINTEF Byggforsk anbefaler minstefall 1:40 på takflater og 1:60 i renner og kiler. Større fall gir bedre avrenning.

 

flate tak

 

Tekking

Det er hovedsakelig to typer banebelegg som benyttes på flate tak: asfalt takbelegg og plast- eller gummibaserte takbelegg. Beleggene er ikke kompatible med hverandre, hvilket blant annet betyr at de ikke kan sveises til hverandre. Ved reparasjoner og endringer må det derfor benyttes samme type belegg som ligger på taket.

Bitumen blir ofte kalt asfalt. De fleste asfalt takbelegg på det norske markedet består av bitumen modifisert med gummi eller plast. Dette gir takbelegget bedre kuldemykhet og større elastisitet. Mest benyttet er asfalt takbelegg modifisert med SBS (styren-butadien-styren) og APP (ataktisk polypropylen).

Asfalt takbelegg

Asfalt takbelegg har en armering av polyesterfilt eller stamme av glassfilt og knust skifer eller fin sand på oversiden. Tykkelser fra ca. 3 til ca. 4 mm. Legges som ett-lags eller to-lags tekninger, oftest mekanisk festet til bærende konstruksjon av plasstøpt betong, betongelementer, korrugerte stålplater m.v. Skjøtene sveises sammen med gassflamme eller varm luft.

PVC takbelegg

I Norge har plastbaserte takbelegg av typen PVC en stor markedsandel på flate tak. Beleggene har armering av polyestervev, tykkelser fra 1,2 til 1,6 mm, og legges som ett-lags tekning mekanisk montert. Skjøtene sveises sammen med varm luft. PVC takbelegg har ingen overflatestrø, men er stabilisert til å tåle UV-stråler, har meget god kuldemykhet og høy strekkstyrke.

Både asfalt takbelegg og PVC takbelegg har ved normale forhold en levetid på 30 år eller lenger.

 

Ønsker du å finn ut mer om hvordan vi arbeidet med flate tak? Finn en takentreprenør i ditt område, eller ta kontakt med ledelsen i Takringen AS.