Medlemsfordeler

Takringen teller i dag rundt 60 medlemsbedrifter. Alle medlemsbedriftene våre er drivende dyktige innen sine fagfelt og de kan tak. Det vi i Takringen bistår med, er andre støttefunksjoner som ville vært veldig tidkrevende for alle disse 60 bedriftene å gjøre selv.

Takringen jobber for at alle våre medlemmer skal ha de aller best forutsetninger for å lykkes i sin arbeidshverdag.

Vi bidrar med:

  • Kompetansehevende aktiviteter
  • Informasjonsdeling i bransjen
  • Møtepunkt som gir dere flere fagkolleger – over hele landet
  • Gode avtaler og betingelser hos leverandørene
  • Juridisk kompetanse

Vi i Takringen står på hver dag for å gi deg som medlem gode fremforhandlede avtaler, oppdateringer om bransjen vår og nyheter i lovverk som angår bransjen vår. Vi bistår våre medlemmer med avtaleverk, kontrakter, personal, rekruttering og markedsføring.

Ønsker du og din bedrift å bli medlem av Takringen?

Ta kontakt med leif@takringen.no 

Faglig nettverk

I Takringen møter du et unikt fagmiljø innen tak – som strekker seg over hele Norge. Vi samles årlig til fagmøte i Oslo-regionen på starten av året, og vi har en årlig Taktour hvert år. I tillegg kan du som medlem selvfølgelig kontakte «kollegaer» i nettverket ditt også ellers i året.

  • Årlig fagmøte hvor vi presenterer endringer i lovverk og forskrifter med har faglige innspill fra en rekke partnere
  • Årlig Taktour hvor du blir oppdatert faglig og bygger gode relasjoner med dine bransjekollegaer
  • Kurs og webinarer gjennom året
Faglig påfyll under Taktour Alicante 2023

Holder deg oppdatert

Når én aktør i bransjen har et spørsmål eller en utfordring, er det sannsynligvis også flere som sitter med den samme oppgaven å løse på sitt skrivebord. Derfor sørger vi for at de løsningene vi kommer frem til i en sak hos en medlemsbedrift blir delt med alle medlemmene våre.

Vi har kompetansen og ressursene til å gå gjennom endringer eller tillegg i regelverk og sile ut hva som gjelder for vår bransje. Takringen har også avtale med faste advokater. Disse har vi jobbet med over tid, dette gjør at de kjenner både bransjen og våre små og store utfordringer godt.

Bli medlemsbedrift i Takringen

Sammen blir vi sterkere. Takringen er som organisasjon i en unik posisjon for å fremforhandle avtaler og betingelser på medlemmenes vegne.

Et medlemskap gir bedriften deres trygghet for fremtiden og fritar dere fra en del viktig, men tidkrevende, administrativt arbeid. Takringen organiserer også kompetansehevende tiltak og aktiviteter som gjør deg og din bedrift til en sterkere aktør med en klar markedsfordel.

Ønsker du og din bedrift å bli medlem av Takringen?

Ta kontakt med leif@takringen.no