Radonsperre

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av radium, og som finnes i de fleste bergarter. I TEK 10 § 13-5. Radon, 2. ledd, heter det at “bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.”

Radongass er helsefarlig

Konsentrasjonen av radongass i jordluft kan være svært høy, og kan sive inn i bygninger fordi lufttrykket inne er lavere enn i grunnen.

Det er påvist helsefarlig å puste inn luft med mye radongass. De såkalte alfastrålene som dannes kan skade celler i lungevevet vårt, som kan medføre at friske celler omdannes til kreftceller. Det er kun røyking som er en større helserisiko enn radon med hensyn til lungekreft.

 

Ulike typer radonsperre

Det finnes mange typer radonsperrer på markedet, fra tynne plastfolier som tapes eller limes sammen i skjøtene, til mer robuste asfalt- eller TPO/FPO banebelegg som sveises sammen med gassflamme eller varmluft.

Takringen har i sitt produktspekter kun radonsperrer med SINTEF Teknisk Godkjenning og som sveises sammen i skjøtene. Ved montering av disse radonsperrene er man relativt uavhengig av temperatur og nedbør.

 

Radonsperre

 

Plassering av radonsperrer

Det finnes tre bruksgrupper for hvor radonsperrer legges:

  • A – I byggegropen på ferdig avrettet underlag av fin pukk eller grov sand. Det kreves at ringmuren er utført som lufttett konstruksjon, og at det er tetning rundt eventuelle gjennomføringer i ringmuren.
  • B – I isolasjonen, hvor minst to tredjedeler av isolasjonen må ligge på undersiden av radonsperren.
  • C – På avrettet betongplate eller lignende, med klemt eller forseglet/limt tilslutning mot konstruksjonen og gjennomføringer.

Ved montering av radonsperrer er det viktig å følge produsentens eller leverandørens anvisninger, samt SINTEF Teknisk Godkjenning for produktet.

 

Finn din spesialist, eller ta kontakt med oss i Takringen AS.