Membraner

En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt- eller PVC-belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

Konstruksjoner med membran

Her er noen eksempler på konstruksjoner hvor det legges membran:

  • Parkeringsdekker, terrasser med påstøp og fliser, broer, jorddekkede konstruksjoner m.v.
  • Terrasser med heller eller tremmer – krav til UV-bestandig membran
  • Våtrom – krav til spesiell godkjenning
  • Radonsperre
  • Torvtak – krav til rotbestandighet
  • Grønne tak – krav til rotbestandighet
  • Flate tak belastet med singel

 

Menbraner

 

Løsninger

De fleste typer takbelegg kan også benyttes som membran, men når de blir helt tildekket i en konstruksjon trenger de ikke å være UV-bestandig eller testet mot flygebrann. Derfor produseres det membraner som ikke har nevnte egenskaper, men som gjerne er tykkere og har kraftigere armering enn takbelegg.

 

Asfaltmembraner

Asfaltmembraner er 4-5 mm tykke, og legges som ett eller flere lag i konstruksjoner for tung trafikk, som parkeringsdekker, broer m.v. På betongdekker skal det primes før membranen helsveises med gassflamme eller helklebes med varm asfalt. For terrasser, radonsperre, grønne tak m.v., hvor belastningen er mindre, kan tynnere asfaltbelegg benyttes.

 

PVC-membraner

PVC-membraner er 1.5-2.4 mm tykke, og er mest benyttet på terrasser, torvtak, grønne tak, våtrom, flate tak med singel og radonsperre.

 

Utførelse

Ved montering av membraner er det viktig å forstå konstruksjonen slik at den blir sikret mot eventuelle setninger og andre påkjenninger. Det stilles spesielt strenge krav til utførelsen av membraner, siden det er dyrt og komplisert å søke etter feil i en membran som ligger inne i en lukket konstruksjon. Membraner bør alltid vanntestes før de tildekkes.

 

Finn din nærmeste håndverker, eller ta kontakt med oss i Takringen AS.