Skråtak

Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

Ulike typer skråtak

Den vanligste formen for skråtak i Norge er saltak, som har fall til to sider. Sjeldnere er valmtak, som har fall til fire sider. I vårt naboland, Sverige, er takformen mansardtak ganske utbredt. Det er et saltak med knekk i to soner i fallretningen, gjerne med vinduer på den nedre, bratte sonen.

 

 

Når hus med saltak har innredet loft, er det ofte en eller flere arker på taket. Disse har saltak med møneretning på tvers av hovedtaket. Alternativt kan det være takopplett, som har pulttak med fall i samme retning som hovedtaket.

 

Produkter for tekking

Det finne svært mange produkttyper for tekking av skråtak. Takspon av tre, torvtak og skiferheller (villskifer) er blant de eldste. Her er en oversikt over noen av de produktene som benyttes i dag:

  • Tegltakstein og betongtakstein
  • Takskifer
  • Asfalt takshingel i ulike mønstre og farger
  • Asfalt- og PVC-takbelegg, gjerne med listeprofiler som bryter takflaten i fallretningen
  • Torvtak, særlig på fjellhytter
  • Sink- eller stålplater med stangfalser i fallretningen
  • Stålplater med form tilnærmet lik takstein, lakkert eller med bestrøing

 

Lang levetid på tegltakstein

Tegltakstein har en forventet levetid på mer enn 75 år og betongtakstein på 50 år. Takskifer har også meget lang levetid, og blir ofte gjenbrukt fra tak til tak. Disse materialene, samt stålplater formet som takstein, bør ha et fall på ca. 14°, avhengig av type. I værharde strøk bør fallet være betydelig brattere, kanskje opptil 45°. Disse tekningene skal ligge på sløyfer og lekter, og under skal det være et vanntett belegg.

 

Utførelse av ulike tekninger for skråtak

Tekninger med asfalt- og PVC-belegg utføres av takentreprenører, og tekninger med sink- og stålplater med stangfalser utføres av blikkenslagere. Øvrige tekninger kan utføres av snekkere, taktekkere eller blikkenslagere.

 

Finn din lokale takentreprenør, eller ta kontakt med oss i Takringen AS.