Bauder AS

Bauder er en ledende produsent og leverandør av moderne taktekking, termisk isolasjon, grønne tak og solcelle systemer. Med fokus på […]

Bauder er en ledende produsent og leverandør av moderne taktekking, termisk isolasjon, grønne tak og solcelle systemer. Med fokus på komplette og sikre taksystemer, er Bauder alene om å utvikle og produserer alt av bituminøse og syntetiske takbelegg og membraner, samt stive isoleringssystemer selv. Dette gir taktekkere, arkitekter og byggeiere tillit til Bauder som leverandør, og tillit til at de beste beslutningene kan tas når det gjelder tak.