Bergknapp AS

Bergknapp AS produserer sedummatter og stiklinger for det norske markedet. Vi monterer sedumtak over hele landet i samarbeid med lokale partnere.

Bergknapp AS produserer sedummatter og stiklinger for det norske markedet. Vi monterer sedumtak over hele landet i samarbeid med lokale partnere.