Kvalitetskontroll AS

Kvalitetskontroll leverer et komplett kvalitetssystem som er spesialtilpasset bygg- og anleggsbransjen. Kvaliteskontroll sitt system forenkler og digitaliserer kundenes hverdag ved […]

Kvalitetskontroll leverer et komplett kvalitetssystem som er spesialtilpasset bygg- og anleggsbransjen. Kvaliteskontroll sitt system forenkler og digitaliserer kundenes hverdag ved hjelp av effektiv prosjektstyring, avvikshåndtering, registrering av endringsmelding, timeregistrering og prosedyrefunksjonalitet.