Sika Norge AS

Sikas suksess og omdømme er basert på langvarige tradisjoner. Følgelig er kjernen i virksomheten innovasjon, ledelse og fokus på utvikling av kvalitet og de beste løsningene for kundene.

Sikas suksess og omdømme er basert på langvarige tradisjoner. Følgelig er kjernen i virksomheten innovasjon, ledelse og fokus på utvikling av kvalitet og de beste løsningene for kundene.