Hesselberg Tak AS


Hesselbergtak er en allsidig leverandør med god erfaring fra mange typer bygg- og anleggsprosjekter, der godt, tradisjonelt håndverk preger alle våre arbeider.
Med et godt renommé som en service- og kvalitetsorientert aktør, leveres våre tjenester til både borettslag, større eiendomsbesittere, entreprenører, konsulenter og arkitekter.

Våre tjenester

Hesselbergtak AS er et firma i Isola gruppen. Som takentreprenør har vi levert taktekking- og membranløsninger siden 1968. Hesselbergtak har sentral godkjenning for tiltaksklasse 3. Vi er i dag 55 ansatte. Våre håndverkere har de nødvendige fagbrev og sertifikater, i tillegg til ingeniør og mester kompetanse i ledelsen.

Kvalitet fremfor kvantitet

Hesselbergtak leverer taktekninger og membraner med asfalt- eller PVC-belegg. Materialvalg og materialenes egenskaper i samspill med nye og innovative arbeidsmetoder, gjør oss til en leverandør som kan mestre de fleste utfordringer.

I forkant av samtlige prosjekter utfører vi en grundig behovsanalyse. Dette gjør vi for å møte akkurat ditt behov – både med hensyn til løsning og de estimerte kostnadsrammene. Vi vektlegger dialog med våre oppdragsgivere. Slik unngås unødige overraskelser underveis.

Tette tak

Vår hovedmålsetning er å gi deg et problemfritt og tett tak med lang levetid. Arbeidsmetoder og gode produkter er avgjørende faktorer for å nå denne målsettingen.

Vi ønsker å være en pålitelig og seriøs samarbeidspartner som i hele prosessen etterstreber høy kvalitet til riktig tid og pris. Gjennom trivelige og dyktige medarbeidere som viser interesse og engasjement, har vi lykkes i å etablere oss som en konkurransekraftig aktør med bred kunnskapsflate.

Ressurser og oppfølging

Streng kvalitetssikring underveis og oppfølging i etterkant sikrer deg et optimalt resultat. Vi ser på det som vårt hovedansvar at jobben som er gjort alltid er i tråd med avtalen som er inngått på forhånd.

Vi har alle de ressursene som skal til for å følge med i en bransje som er i kontinuerlig utvikling. Stadig høyere krav til kunnskap, kompetanse og teknologi er realiteter vi tar på alvor.

  Flate tak

  Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Takringens medlemmer har lang og god erfaring med flate tak.

  Gå til tjenesteside

  Skråtak

  Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

  Gå til tjenesteside

  Grønne tak

  I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

  Gå til tjenesteside

  Membraner

  En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt- eller PVC-belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

  Gå til tjenesteside

  Våtromsmembran

  På gulvkonstruksjoner i våtrom som bad, må det legges en membran under gulvflisene for å hindre at vann og damp trenger ned i konstruksjonen.

  Gå til tjenesteside

  Radonsperre

  Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av radium, og som finnes i de fleste bergarter. I TEK 10 § 13-5. Radon, 2. ledd, heter det at “bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.”

  Gå til tjenesteside

  Grytetekking

Kontakt oss


Send «Hesselberg Tak AS» en henvendelse

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker å planlegge ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under, eller ta kontakt med en av våre ansatte lenger ned på siden.