Lillehammer Tak AS


Lillehammer Tak AS ble dannet som et lokalt taktekkerfirma på Lillehammer sommeren 2018. Grunnlaget for vårt firma er mange års erfaring innen tak -og membrantekkerfaget, hvor vi i dag har en god blanding av erfarne tekkere og unge lovende aspiranter til faget. Lillehammer Tak er godkjent for ansvarsrett i tiltaksklasse 3, som er et kvalitetsstempel på faglig kompetanse innenfor vårt segment i byggebransjen.

Geografisk område for våre prosjekter er hovedsakelig Mjøsregionen og Gudbrandsdalen.

Lillehammer Tak er godkjent lærlingebedrift.

Våre tjenester

  Flate tak

  Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Takringens medlemmer har lang og god erfaring med flate tak.

  Gå til tjenesteside

  Skråtak

  Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

  Gå til tjenesteside

  Grønne tak

  I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

  Gå til tjenesteside

  Membraner

  En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt- eller PVC-belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

  Gå til tjenesteside

  Radonsperre

  Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av radium, og som finnes i de fleste bergarter. I TEK 10 § 13-5. Radon, 2. ledd, heter det at “bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.”

  Gå til tjenesteside

Kontakt oss


Adresse:

Messenlivegen 24

Telefon:

948 72 240

Mail:

post@lillehammer-tak.no

Åpningstider:

08:00-16:00

Våre ansatte

Våre ansatte

Frank Løvli

Daglig leder

frank@lillehammer-tak.no 948 72 240