Nordland Tak avd. Mo i Rana


Nordland Tak AS har tre kontorer i Nordland. Vi er lokalisert i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø.
Med totalt 38 fast ansatte og innleide fagarbeidere etter behov, utfører vi alt av tak- og blikkenslagerarbeider – enten det er private oppdrag eller større entrepriser.

Våre tjenester

Vår avdeling i Mo i Rana har, som våre to andre avdelinger (Mosjøen og Bodø), lang erfaring og solid kompetanse på tekking av tak. De fleste jobbene vi gjør dreier seg om flate kompakte tak, som tekkes med asfalt- eller pvc-takbelegg. Vi har et mål om at vi i størst mulig grad skal benytte norske produsenter av disse beleggene. Tilleggsisolering i forbindelse med omtekking er lønnsomt, da vi beregner ofte sparte kostnader til oppvarming. I tillegg legger vi alle typer skråtak, hvor vi benytter stål, aluminium og stein til tekkingen.

Nordland Tak har sentral-godkjenning på kunnskap om tak. Vi benytter moderne dataverktøy for å sikre at produkter og løsninger som blir valgt er i henhold til gjeldende krav og standarder. Kombinert med vår ekspertise, sikrer dette at du som kunde får utført jobben på en trygg og korrekt måte, og også tilpasset det norske klimaet.

  Flate tak

  Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Takringens medlemmer har lang og god erfaring med flate tak.

  Gå til tjenesteside

  Skråtak

  Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

  Gå til tjenesteside

  Grønne tak

  I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

  Gå til tjenesteside

  Membraner

  En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt- eller PVC-belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

  Gå til tjenesteside

  Våtromsmembran

  På gulvkonstruksjoner i våtrom som bad, må det legges en membran under gulvflisene for å hindre at vann og damp trenger ned i konstruksjonen.

  Gå til tjenesteside

  Radonsperre

  Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av radium, og som finnes i de fleste bergarter. I TEK 10 § 13-5. Radon, 2. ledd, heter det at “bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.”

  Gå til tjenesteside

Kontakt oss


Adresse:

Mellomvika 35

Telefon:

40 09 67 00

Mail:

post@nordland-tak.no

Åpningstider:

07:00 - 15:00

Send «Nordland Tak avd. Mo i Rana» en henvendelse

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker å planlegge ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under, eller ta kontakt med en av våre ansatte lenger ned på siden.