Fagprosjekt AS


Vi har de siste årene utviklet oss til å bli en betydelig aktør i bransjen, og leverer tjenester over hele det sentrale Østlandet. Våre 17 ansatte er dyktige fagfolk, og vi legger vekt på å holde oss faglig oppdatert på regelverk, materialer og arbeidsmetoder.

Våre tjenester

Fagprosjekt AS ble etablert i 2008, og eies av Hans Jørgen Sandli. Han er tredje generasjon taktekker, og har lang erfaring i faget, både i egen virksomhet og i andre bedrifter.

Vi har som mål å gi kundene våre et best mulig produkt til en konkurransedyktig pris. Samtidig er vi opptatte av å følge regelverket både når det gjelder arbeidets tekniske og praktiske utførelse, samt HMS og arbeidsmiljø.

Firmaet er registrert i Startbank, og en godkjent mesterbedrift. Vi har også sentral godkjenning for ansvarsrett, klasse 3.

  Flate tak

  Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Takringens medlemmer har lang og god erfaring med flate tak.

  Gå til tjenesteside

  Skråtak

  Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

  Gå til tjenesteside

  Grønne tak

  I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

  Gå til tjenesteside

  Membraner

  En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt- eller PVC-belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

  Gå til tjenesteside

  Våtromsmembran

  På gulvkonstruksjoner i våtrom som bad, må det legges en membran under gulvflisene for å hindre at vann og damp trenger ned i konstruksjonen.

  Gå til tjenesteside

  Radonsperre

  Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av radium, og som finnes i de fleste bergarter. I TEK 10 § 13-5. Radon, 2. ledd, heter det at “bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.”

  Gå til tjenesteside

  Service og vedlikeholdsavtaler

Kontakt oss


Send «Fagprosjekt AS» en henvendelse

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker å planlegge ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under, eller ta kontakt med en av våre ansatte lenger ned på siden.