Utført av: Fagprosjekt AS

ASKO OSLOFJORD

Vi er stolte av å få være takleverandør på ASKO´s nye regionlager i Sande, et anlegg på godt over 25 000 kvm i første byggetrinn. Det enorme bygget skal både være helautomatisk og miljøvennlig, og er planlagt å stå ferdig i 2021.

Helautomatisert matvarelager

ASKO har oppført et logistikkanlegg for distribusjon av dagligvarer. Det skal i 2021 romme ansatte innen administrasjon, lager, kundeservice, innkjøp og sjåfører. Bygget har et automatisert matvarelager, og vil levere varer til kunder som KIWI, MENY, SPAR, Joker, Bunnpris og Nærbutikken i regionen Buskerud, Østfold, vestre del av Akershus, nordre del av Vestfold og nord-østre del av Telemark.

 

Illustrasjonsbilde av ny ASKO lagerbygning i Sande
Illustrasjon av den nye ASKO lagerbygningen i Sande (Vestfold og Telemark) slik den vil se ut ferdig i 2021.

 

Bygget for vekst

Hele lagerbygget er på rundt 27 700 kvadratmeter, og allerede i 2022 vil kundegrunnlaget bli doblet når ASKO Oslofjord starter leveranser til Østfold. Både infrastrukturen rundt bygget og størrelsen på lageret er dermed lagt til rette for en vekst frem til 2030.

«Et utrolig spennende og omfattende prosjekt, som det er veldig stas å få være endel av! Spesielt med et så stort miljøfokus som alle involverte setter svært høyt.»
Hans Jørgen Sandli, daglig leder i Fagprosjekt AS.

Som takleverandør på lagerbygningen, har Fagprosjekt blant annet stått for følgende arbeid:

 • Legging av mineralrull og PIR isolasjon i ulike tykkelser og volum tilsvarende i underkant av 100 fulle vogntog
 • Tekking med 2-lags asfalt takbelegg på underkant av 30 000 m2.
 • Hvitbestrødd som underlag for solceller, og rotbestandig membran forberedt til sedum. (Hvit bestrøing benyttes på grunn av refleksjon av sollys. Det gjør at undersiden av solcellepanelene ikke blir for varme, noe som igjen gjør at de gir mer energi.)
 • Legging av 850 løpemeter med betongheller som gangbaner på taket
 • Montering av 2 500 løpemeter med permanent taksikringsline
 • Montering av røykluker på taket
 • Utlegging av underkant av 6 000 m2 med sedum

Miljøfokus

Bygget skal sertifiseres etter Breeam NOR-standarden, som er en miljøklassifisering for kontorbygg. Asko er tydelige på at de har høye mål når det kommer til miljøstandarden på bygget, og at de jobber for å nå det høyeste nivået som er Breeam Outstanding. I byggefasen har prosjekteier gjort flere viktige tiltak for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse. Noen av tiltakene som har blitt gjort er:

 • Gode rutiner for “best practice” når det gjelder å begrense luft-/støvforurensningen til et minimum
 • 100 % av trevirket som brukes under byggingen er kjøpt inn fra bærekraftige kilder
 • Månedlige målinger av strøm- og vannforbruk blir registrert og publisert på byggeplassen
 • Omtrent 11.500 kvadratmeter solcellepanel på taket vil dekke rundt 20 % av energiforbruket i bygget
 • Systemer i anlegget som skal gjenbruke overskuddsvarmen fra fryselager til resten av bygget

 

Nærbilde Av Taktekkingens Hvite Skiferbestrødde Overflate
Nærbilde Av Taktekkingens Hvite Skiferbestrødde Overflate
Mann legger andre lag med tekking på tak
Tekking av takets andre lag. Hvit overflate for bedre effekt av solcellepaneler.

 

Behov for takentreprenør? Finn en i ditt område til ditt prosjekt her.