Nordland Tak AS. Mosjøen


Vi har tre kontorer i Nordland; Mosjøen, Mo i Rana og Bodø. Totalt har vi 38 faste ansatte og leier inn fagarbeidere etter behov. Vi utfører alt av tak- og blikkenslagerarbeider – enten det er private oppdrag eller større entrepriser.

Våre tjenester

Nordland Tak i Mosjøen har lang erfaring og solid kompetanse på tekking av tak. Flesteparten av våre jobber er på flate, kompakte tak som tekkes med asfalt- eller pvc-takbelegg. Vår målsetting er at vi i størst mulig grad skal benytte norske produsenter av disse beleggene. Tilleggsisolering i forbindelse med omtekking er lønnsomt, og vi beregner gjerne sparte kostnader til oppvarming. Vi legger også alle typer skråtak, hvor vi benytter stål, aluminium og stein til tekkingen.

Vi har sentral-godkjenning og kunnskap om tak. Ved hjelp av moderne dataverktøy sikrer vi at produkter og løsninger som blir valgt er i henhold til gjeldende krav og standarder. Kombinert med vår ekspertise, sikrer dette at du som kunde får utført jobben på en trygg og korrekt måte, tilpasset det norske klimaet.

  Flate tak

  Flate tak har fall på 0° – 6° og blir oftest tekket med asfalt eller PVC banebelegg. Takringens medlemmer har lang og god erfaring med flate tak.

  Gå til tjenesteside

  Skråtak

  Typisk for skråtak er utvendig avløp med takrenner og nedløpsrør, samt at det finnes mange ulike typer tekkeprodukter på markedet.

  Gå til tjenesteside

  Grønne tak

  I Norge har vi en lang tradisjon med grønne tak i form av torv på skråtak. I de senere årene har grønne og flate tak fått stadig større utbredelse på blant annet bolighus og boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg.

  Gå til tjenesteside

  Membraner

  En membran er et helt eller delvis ikke-gjennomtrengelig, robust asfalt- eller PVC-belegg. Denne legges i en konstruksjon for å hindre vann eller annen væske i å trenge ned i underliggende rom eller konstruksjon.

  Gå til tjenesteside

  Våtromsmembran

  På gulvkonstruksjoner i våtrom som bad, må det legges en membran under gulvflisene for å hindre at vann og damp trenger ned i konstruksjonen.

  Gå til tjenesteside

  Radonsperre

  Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av radium, og som finnes i de fleste bergarter. I TEK 10 § 13-5. Radon, 2. ledd, heter det at “bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.”

  Gå til tjenesteside

  Blikkenslager

  Blant Takringens medlemsbedrifter, finner du mange høyt kvalifiserte blikkenslagere. Disse har lang erfaring og vil kunne løse de fleste oppdrag for sine kunder.

  Gå til tjenesteside

Kontakt oss


Adresse:

Daneljordet 9

Telefon:

40 09 67 00

Mail:

post@nordland-tak.no

Åpningstider:

07:00 - 15:00

Send «Nordland Tak AS. Mosjøen» en henvendelse

Har du spørsmål om våre tjenester eller ønsker å planlegge ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under, eller ta kontakt med en av våre ansatte lenger ned på siden.