Utført av: Nordland Tak AS. Mosjøen

Øvre Forsland kraftverk

Øvre Forsland kraftverk er blitt omtalt som både Norges og verdens vakreste vannkraftanlegg. Det ligger i Forslandsdalen i Leirfjord kommune, og Anlegget sto ferdig sommeren 2015.

Øvre Forsland kraftverk er blitt omtalt som både Norges og verdens vakreste vannkraftanlegg. Det ligger i Forslandsdalen i Leirfjord kommune, og Anlegget sto ferdig sommeren 2015. Taktekking og beslagsarbeider er utført av Nordland Tak AS.

Kraftverket utnytter tilgjengelige vannressurser i vassdraget samtidig som vi har lagt tilrette for økt friluftsliv gjennom veibygging og rasteplasser. Opp gjennom Forslandsvassdraget vandrer du i storslått Helgelandsnatur, gamle kulturminner og ingeniørkunst fra siste 100 år.

Helgelandsbasen referanseprosjekt Takringen