Utført av: Nordland Tak AS. Mosjøen

Øvre Forsland kraftverk

Øvre Forsland kraftverk er blitt omtalt som både Norges og verdens vakreste vannkraftanlegg. Anlegget ligger i Forslandsdalen i Leirfjord kommune, og sto ferdig sommeren 2015.

Taktekking og beslagsarbeider på anlegget er utført av Nordland Tak AS. Kraftverket utnytter tilgjengelige vannressurser i vassdraget samtidig som vi har lagt til rette for økt friluftsliv gjennom veibygging og rasteplasser. Opp gjennom Forslandsvassdraget vandrer du i storslått Helgelandsnatur, gamle kulturminner og ingeniørkunst fra siste 100 år.

 

Utsiden av Øvre Forsland kraftverk

 

Behov for takentreprenør? Finn en i ditt område til ditt prosjekt her.